Google Search

Wednesday, November 2, 2011

آموزش استفاده از پیش بینی های هفتگی چهارشنبه 11 آبان ساعت 18

سلام

کلاس آموزش استفاده از پیش بینی های هفتگی چهارشنبه 11 آبان ساعت 18 برگزار می گردد.

لطفا جهت شرکت در کلاس، آخرین نسخه برنامه تیم ویور را از لینک زیر دریافت کنید:


پس از دریافت نرم افزار فوق، آن را نصب کرده، سپس با وارد کردن اطلاعات زیر در قسمت  Presentation----> Join Presentation می توانید در این کلاس شرکت کنید.

 ID: 176 963 363

Password: 7342

راهنمای نصب نرم افزار:


موفق باشید.


Hello,

Please join the presentation on 


Use the following data to log in:
ID: 176 963 363
Password: 7342

Regards,


-- 

هوادار فارکس سیتی در فیسبوک باشید!

Mehdi Dehban

4XCT Manager

www.4XCT.com

No comments:

Related Posts with Thumbnails